Remake

Remake är Stockholms Stadsmissions egna märke. De skapar produkter som grundar sig i hållbarhet och långsiktighet. De tar vara på de resurser som finns och har som mål att öka kvaliteten och livslängden på allt de gör. Till sina produkter återanvänder de material och köper i så liten mån som möjligt nytt. De återbrukar runt 2,5 ton per år.

Briefen var att skapa en ny visuell identitet och hemsida åt Remake. Min lösning återspeglar hantverket och unikheten i produkterna som Remake tillverkar.


remake_logo
remake_profil
devices2
ipad_iphone
remake_prislapp_klistermarke
remake_gif@2x

More Projects